หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋อย
อักษรล้านนา
กลฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กลอย]
ความหมาย

น.ชื่อไม้เถามีหนาม มีหัวกลมใหญ่อยู่ใต้ดิน เมื่อนึ่งหรือต้มให้สุกแล้วกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อย (กลฯอฯยฯ )