หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องไจ
อักษรล้านนา
กลฯอฯงไชยฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองไชย]
ความหมาย

น.กลองชัย - กลองที่ใช้ตีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณในการศึกสงครามเพื่อให้เกิดชัยชนะต่อข้าศึกศัตรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องไจ (กลฯอฯงไชยฯ)