หน้าหลัก
ก๋องโป่งโป้ง
ก๋องโป่งโป้ง
กลฯอฯงโป฿งฯโป้฿งฯ
[กลองโป่งโป้ง]

น.กลองสองหน้า ใช้ตีประกอบให้จังหวะวงสะล้อซอซึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโป่งโป้ง (กลฯอฯงโป฿งฯโป้฿งฯ)