หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องโป่งโป้ง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงโป฿งฯโป้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองโป่งโป้ง]
ความหมาย

น.กลองสองหน้า ใช้ตีประกอบให้จังหวะวงสะล้อซอซึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโป่งโป้ง (กลฯอฯงโป฿งฯโป้฿งฯ)