หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องโก้ก๋องโกด
อักษรล้านนา
กอฯงโก้กอฯงโก฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[กองโก้กองโกด]
ความหมาย

ว.มากมาย,ลักษณะสิ่งของที่กองรวมกันไว้มากมาย; ก๋องโหง้ก๋องโหงด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องโก้ก๋องโกด (กอฯงโก้กอฯงโก฿ดฯ)