หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องแอว
อักษรล้านนา
กลฯอฯงแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองแอว]
ความหมาย

น.เป็นกลองหน้าเดียวรูปร่างลักษณะคล้ายกลองหลวง แต่เล็กกว่า ยาวประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ประดู่ บางทีก็ทำด้วยไม้เนื้ออ่อน เช่นไม้ขนุน เพราะเป็นไม้มงคลนาม และน้ำหนักเบา ถ้าบรรเลงผสมด้วย ฆ้อง สว่า กลองตะหลดปด จะเรียกว่าก๋องตึ่งโนง ตามเสียงที่ได้ยิน ลำพูนเรียก ก๋องเปิ้งโมง ลำปางเรียก ก๋องต๋กเส้ง แพร่ น่าน เรียก ก๋องอืดซึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องแอว (กลฯอฯงแอวฯ)