หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องเปิ้งโมง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงเปิ้งฯโม฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองเปิ้งโมง]
ความหมาย

ดู...ก๋องแแอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องเปิ้งโมง (กลฯอฯงเปิ้งฯโม฿งฯ)