หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องเบ้อ
อักษรล้านนา
กอฯงเบิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[กองเบ้อ]
ความหมาย

ว.กองระเกะระกะ,กองเรี่ยราด; ก๋องเฮี่ยเบ้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องเบ้อ (กอฯงเบิ้อฯ)