หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องอุ่นเมือง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงอุ่รเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[กลองอุ่นเมือง]
ความหมาย

น.กลองที่ตีเป็นสัญญาณแจ้งให้ชาวเมือง ทราบว่าสงครามยุติแล้ว หรือเป็นการตีฉลองหลังจากชนะสงคราม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องอุ่นเมือง (กลฯอฯงอุ่รเมิอฯง)