หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องอืด
อักษรล้านนา
กลฯอฯงอืดฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองอืด]
ความหมาย

น.กลองขนาดใหญ่ คล้ายกลองหลวงแต่ยาวกว่า ใช้ประกอบการฟ้อนเล็บหรือการแห่ต่างๆ (มีเฉพาะในจังหวัดแพร่)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องอืด (กลฯอฯงอืดฯ)