หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องอากหยาก
อักษรล้านนา
กอฯงอากฯหยฯากฯ
เทียบอักษรไทย
กองอากหยาก
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่กองไว้แต่เกลี่ยกระจายอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องอากหยาก (กอฯงอากฯหยฯากฯ)