หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องหลัว
อักษรล้านนา
กอฯงหลฯ฿วฯฯ
เทียบอักษรไทย
[กองหลัว]
ความหมาย

น.กองฟืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องหลัว (กอฯงหลฯ฿วฯฯ)