หน้าหลัก
ก๋องสะบั๋ดไจ
กลฯอฯงสบัดฯไชยฯ
[กลองสะบัดชัย]

น.กลองสองหน้ารูปแบนตื้น สมัยโบราณใช้ตีตอนออกศึกเพื่อให้เกิดความฮึกเหิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องสะบั๋ดไจ (กลฯอฯงสบัดฯไชยฯ)