หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องสะบั๋ดไจ
อักษรล้านนา
กลฯอฯงสบัดฯไชยฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองสะบัดชัย]
ความหมาย

น.กลองสองหน้ารูปแบนตื้น สมัยโบราณใช้ตีตอนออกศึกเพื่อให้เกิดความฮึกเหิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องสะบั๋ดไจ (กลฯอฯงสบัดฯไชยฯ)