หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องวง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงว฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองวง]
ความหมาย

น.เปิงมาง - กลองชุดแบบมอญ เรียงเป็นวงรอบผู้ตี,คำที่ใช้ตามหลัง "ป้าดก๊อง" เป็น ป้าดก๊องก๋องวง - พาทย์ฆ้องกลองวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องวง (กลฯอฯงว฿งฯ)