หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องล้านนา
อักษรล้านนา
กลฯอฯงล้านฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองล้านนา]
ความหมาย

น.กลองล้านนา เป็นเอกลักษณ์ทางความศรัทธา คือความเชื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนา เป็นสัญลักษณ์ของการประโคมในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การฟ้อน การแห่คัวทาน ตีเรียกประชุมชาวบ้าน ตีออกศึก ตีเป็นสัญญาณบอกวันศีล วันพระ หรือประโคมเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงในงานบุญต่างๆ กลองล้านนามีลายอย่าง เช่น กลองปู่เจ่ กลองมองเซิง กลองหลวง กลองสะบัดชัย กลองบูชา กลองตึ่งโนง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องล้านนา (กลฯอฯงล้านฯนาฯ)