หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องฟอน
อักษรล้านนา
กอฯงฟอฯร
เทียบอักษรไทย
[กองฟอน]
ความหมาย

กองฟืนที่ทำขึ้นเพื่อเผาศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องฟอน (กอฯงฟอฯร)