หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องปู่จา
อักษรล้านนา
กลฯอฯงปู่ชา
เทียบอักษรไทย
[กลองปู่ชา]
ความหมาย

น.กลองบูชา - กลองสองหน้าขนาดใหญ่ รูปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เมตร ใช้ตีเป็นพุทธบูชาในวันโกนหรือวันพระ โดยมีกลองขนาดเล็ก เรียก ก๋องต๘+อบ หรือ ก๋องตุ๋บ อีกสามใบให้จังหวะในการตี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องปู่จา (กลฯอฯงปู่ชา)