หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องปุ่มผิ้ง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงปุ่มผิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองปุ่มผิ้ง]
ความหมาย

ดู...ก๋องเถ่งถิ้ง

ออกเสียงล้านนา
ก๋องเถ่งถิ้ง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงเถ่งฯถิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองเถ่งถิ้ง]
ความหมาย

น.ตะโพน ก๋องเต่งถิ้ง,ก๋องปุ่มผิ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องปุ่มผิ้ง (กลฯอฯงปุ่มผิ้งฯ)