หน้าหลัก
ก๋องปุ่มผิ้ง
ก๋องปุ่มผิ้ง
กลฯอฯงปุ่มผิ้งฯ
[กลองปุ่มผิ้ง]

ดู...ก๋องเถ่งถิ้ง

ก๋องเถ่งถิ้ง
กลฯอฯงเถ่งฯถิ้งฯ
[กลองเถ่งถิ้ง]

น.ตะโพน ก๋องเต่งถิ้ง,ก๋องปุ่มผิ้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องปุ่มผิ้ง (กลฯอฯงปุ่มผิ้งฯ)