หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องต๋อบ
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตัอฯบ
เทียบอักษรไทย
[กลองต็อบ]
ความหมาย

น.กลองขนาดเล็ก มีหน้าเดียวหรือสองหน้า จำนวน ๓ ใบ วางไว้ข้างซ้ายของกลองบูชา และใช้ตีให้จังหวะ; ก๋องตุ๋บ,ลูกตุ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องต๋อบ (กลฯอฯงตัอฯบ)