หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องตึ่งโนง
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตึ่งฯโน฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองตึ่งโนง]
ความหมาย

ดู...ก๋องแแอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องตึ่งโนง (กลฯอฯงตึ่งฯโน฿งฯ)