หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องตั๋ด
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตัดฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองตัด]
ความหมาย

น.กลองสองหน้าคล้ายก๋องจุม แต่ขนาดโตกว่า เมืองน่านเรียก ก๋องต้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องตั๋ด (กลฯอฯงตัดฯ)