หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องตะหล๋ดป๋ด
อักษรล้านนา
กลฯอฯงตห฿ลฯดป฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[กลองตะหลดปด]
ความหมาย

น.กลองเล็กสองหน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๒๐ ซ.ม. ยาวประมาณ ๘๐ ซ.ม. ใช้ไม้ตีสองอันที่มีปลายหัวกลมเล็ก มักทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่นยางรถยนต์เก่า เป็นต้น ใช้ตีให้จังหวะวงกลองตึ่งโนง กลองแอว หรือกลองหลวง (น่าน เรียก ก๋องต็อมแต็ม, แพร่ เรียก ก๋องตมเต็ม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องตะหล๋ดป๋ด (กลฯอฯงตห฿ลฯดป฿ดฯ)