หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องจุม
อักษรล้านนา
กลฯอฯงชุม
เทียบอักษรไทย
[กลองชุม]
ความหมาย

น๑.กลองชุด - กลองหลายใบที่ใช้บรรเลงร่วมกัน น๒.กลองสองหน้าขนาดเล็ก มีสายสะพาย ตีด้วยไม้เล็กๆ ลำปาง แพร่ น่าน เรียกว่า ก๋องคุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องจุม (กลฯอฯงชุม)