หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋องขะลึบ
อักษรล้านนา
กอฯงขลึปฯ
เทียบอักษรไทย
[กองขะลึบ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งที่กองระเกะระกะอย่างมากมาย,กองกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป,กองเกลื่อนกลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องขะลึบ (กอฯงขลึปฯ)