หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋องก้านง่าน
อักษรล้านนา
กอฯงค่าฯนฯง่านฯ
เทียบอักษรไทย
[กองค่านงาน]
ความหมาย

น.กองขนาดใหญ่,กองพะเนิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋องก้านง่าน (กอฯงค่าฯนฯง่านฯ)