หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋อง
อักษรล้านนา
กลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[กลอง]
ความหมาย

น.เครื่องดนตรีประเภทตี ทำด้วยไม้ เป็นต้น ลักษณะกลม ข้างในกลวง ขึงด้วยหนัง มีทั้งหน้าเดียวและสองหน้า ตรึงด้วยหมุด หรือโยงด้วยเส้นหนังหรือหวาย ใช้ตีด้วยมือ หรือไม้ เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ก๋อง
อักษรล้านนา
กอฯง
เทียบอักษรไทย
[กอง]
ความหมาย

น.หมู่,พวก ก.รวมกันไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋อง (กอฯง)