หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยเหมี้ยง
อักษรล้านนา
กวฯยฯห้มฯยฯฯง
เทียบอักษรไทย
[กวยเหมี้ยง]
ความหมาย

น.กระทอบรรจุใบเมี่ยง; ต่างเหมี้ยง,ธอเหมี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยเหมี้ยง (กวฯยฯห้มฯยฯฯง)