หน้าหลัก
ก๋วยเหมี้ยง
ก๋วยเหมี้ยง
กวฯยฯห้มฯยฯฯง
[กวยเหมี้ยง]

น.กระทอบรรจุใบเมี่ยง; ต่างเหมี้ยง,ธอเหมี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยเหมี้ยง (กวฯยฯห้มฯยฯฯง)