หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยหาบ
อักษรล้านนา
กวฯยฯหาปฯ
เทียบอักษรไทย
[กวยหาบ]
ความหมาย

น.ตะกร้าคู่บรรจุสิ่งของแล้วใช้ไม้คานสอดหาบไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยหาบ (กวฯยฯหาปฯ)