หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยหมู
อักษรล้านนา
กวฯยฯหู
เทียบอักษรไทย
[กวยหมู]
ความหมาย

น.ตะกร้าทรงยาวรีใช้ใส่หมู เป็ด ไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยหมู (กวฯยฯหู)