หน้าหลัก
ก๋วยหมู
กวฯยฯหูมฯ
[กวยหมู]

น.ตะกร้าทรงยาวรีใช้ใส่หมู เป็ด ไก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยหมู (กวฯยฯหูมฯ)