หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยพิก
อักษรล้านนา
กวฯยฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[กวยพริก]
ความหมาย

น.กระชุใส่พริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยพิก (กวฯยฯระฯพิกฯ)