หน้าหลัก
ก๋วยพิก
กวฯยฯระฯพิกฯ
[กวยพริก]

น.กระชุใส่พริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยพิก (กวฯยฯระฯพิกฯ)