หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยตี๋นจ๊าง
อักษรล้านนา
กวฯยฯตีนฯช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กวยตีนช้าง]
ความหมาย

น.ตะกร้าที่สานให้ตาห่างๆ มีรูปทรงคล้ายเท้าช้างเมื่อจะใช้ต้องเอาใบตอง เป็นต้น กรุข้างในเสียก่อน มักใช้บรรจุสิ่งของถวายพระในพิธีทำบุญสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยตี๋นจ๊าง (กวฯยฯตีนฯช้างฯ)