หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยซอง
อักษรล้านนา
กวฯยฯซอฯง
เทียบอักษรไทย
[กวยซอง]
ความหมาย

น.ภาชนะสานคล้ายชะลอมขนาดเล็ก ตาห่าง ทิ้งส่วนปลายเส้นไว้ ไม่เม้มขอบ ใช้บรรจุของถวายพระในงานสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยซอง (กวฯยฯซอฯง)