หน้าหลัก
ก๋วยซอง
กวฯยฯซอฯง
[กวยซอง]

น.ภาชนะสานคล้ายชะลอมขนาดเล็ก ตาห่าง ทิ้งส่วนปลายเส้นไว้ ไม่เม้มขอบ ใช้บรรจุของถวายพระในงานสลากภัต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยซอง (กวฯยฯซอฯง)