หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วยก้า
อักษรล้านนา
กวฯยฯก้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[กวยกล้า]
ความหมาย

น.กระชุใส่กล้าดำนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วยก้า (กวฯยฯก้ลฯา)