หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วย
อักษรล้านนา
กวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กวย]
ความหมาย

น.กระชุ,กระทอ,ตะกร้า,โพล่ - เครื่องสานสำหรับใส่สิ่งของ มีหลายขนาดหลายชนิด; โก๋ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วย (กวฯยฯ)