หน้าหลัก
ก๋วนเกี๋ยว
กวฯรกลฯยฯว
[กวนเกลียว]

ก.ปะปนกัน,ระคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนเกี๋ยว (กวฯรกลฯยฯว)