หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนเกี๋ยว
อักษรล้านนา
กวฯรกลฯยฯว
เทียบอักษรไทย
[กวนเกลียว]
ความหมาย

ก.ปะปนกัน,ระคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนเกี๋ยว (กวฯรกลฯยฯว)