หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วนบ่าม่วง
อักษรล้านนา
กวฯรบ่าฯม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[กวนบ่าม่วง]
ความหมาย

ก.กวนมะม่วง - นำอาเนื้อมะม่วงสุก เคี่ยวกับน้ำ ตาลจนข้นเหนียว; เมื่อทำเสร็จแล้วเรียกบ่าม่วงก๋วน; ถ้าทำเป็นแผ่นบางๆ เรียกบ่าม่วงแผ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วนบ่าม่วง (กวฯรบ่าฯม่วฯง)