หน้าหลัก
ก๋วน
กวฯร
[ก๋วน]

น.กวน - เรียกของกินที่ทำด้วยผลไม้สุก เป็นต้น เคี่ยวกับน้ำตาลจนข้นเหนียว เช่น ทุเรียนกวน ก๑.คนให้เข้ากัน เช่น คนกาแฟ,คนให้เข้ากันจนข้นหรือแห้ง เช่น กวนผลไม้ ก๒.ทำให้รำคาญ,รบกวน; ฅฺวี,ฅี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วน (กวฯร)