หน้าหลัก
ก๋วงใจ๋
กลฯวฯงไจ
[กลวงใจ]

น.ทรวงอก; ก๋วงอ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงใจ๋ (กลฯวฯงไจ)