หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วงใจ๋
อักษรล้านนา
กลฯวฯงไจ
เทียบอักษรไทย
[กลวงใจ]
ความหมาย

น.ทรวงอก; ก๋วงอ๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงใจ๋ (กลฯวฯงไจ)