หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋วงอ๋ก
อักษรล้านนา
กลฯวฯงอ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[กลวงอก]
ความหมาย

น.ทรวงอก; ก๋วงใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงอ๋ก (กลฯวฯงอ฿กฯ)