หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วงหลืดหลึ้ง
อักษรล้านนา
กลฯวฯงหืลฯดหึ้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[กลวงหลืดหลึ้ง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งใหญ่ที่กลวงโล่งตลอด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วงหลืดหลึ้ง (กลฯวฯงหืลฯดหึ้ลฯง)