หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋วง
อักษรล้านนา
กลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[กลวง]
ความหมาย

น.ภายใน,บริเวณภายใน ว.เป็นรูโพรงข้างใน,ไม่ตัน,ไกล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋วง (กลฯวฯง)