หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋ม
อักษรล้านนา
ก฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ก๋ม]
ความหมาย

ว.ทั้งปวง,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น; เรียกตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องว่า ต๋ายก๋ม - ตายทั้งกลม,

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋ม (ก฿มฯ)