หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋บแลว
อักษรล้านนา
ก฿ปฯแลวฯ
เทียบอักษรไทย
[กบแลว]
ความหมาย

ดู...เขียดแลว

ออกเสียงล้านนา
เขียดแลว
อักษรล้านนา
ขยฯดแลวฯ
เทียบอักษรไทย
[เขียดแลว]
ความหมาย

น.เขียดขนาดใหญ่ ลำตัวสีน้ำตาล ความยาวเมื่อเหยียดขาอาจถึง ๑ ฟุต น้ำหนักเกือบ ๑ กิโลกรัม พบบนภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเป็นสัตว์อนุรักษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บแลว (ก฿ปฯแลวฯ)