หน้าหลัก
ก๋บแลว
ก฿ปฯแลวฯ
[กบแลว]

ดู...เขียดแลว

เขียดแลว
ขยฯดแลวฯ
[เขียดแลว]

น.เขียดขนาดใหญ่ ลำตัวสีน้ำตาล ความยาวเมื่อเหยียดขาอาจถึง ๑ ฟุต น้ำหนักเกือบ ๑ กิโลกรัม พบบนภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันเป็นสัตว์อนุรักษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บแลว (ก฿ปฯแลวฯ)