หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋บเต่าไม้
อักษรล้านนา
กปฯ฿เตั่าไม้
เทียบอักษรไทย
[กบเต่าไม้]
ความหมาย

น.กบไสไม้ - เครื่องมือที่ช่างไม้ใช้ไสไม้ให้เรียบ; เต่าไสไม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บเต่าไม้ (กปฯ฿เตั่าไม้)