หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋บหงอน
อักษรล้านนา
ก฿ปฯหงฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[กบหงอน]
ความหมาย

น.กบชนิดหนึ่ง ตัวโต อาศัยอยู่ตามลำห้วยในป่าทึบ เมื่อโตจะมีหงอนบนหัว; แงด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บหงอน (ก฿ปฯหงฯอฯร)