หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋บ
อักษรล้านนา
ก฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[กบ]
ความหมาย

น.สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมีหลายพันธุ์ ทั้งตัวเล็กและตัวโต บางชนิดมีพิษ วางไข่ในน้ำ เมื่อไข่เจริญเติบโตเป็นลูกอ๊อด ว่าย อยู่ในน้ำเรียก อี่ฮวกก๋บ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋บ (ก฿ปฯ)