หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋งไกว๋
อักษรล้านนา
ก฿งฯไกวฯ
เทียบอักษรไทย
[กงไกว]
ความหมาย

น.เครื่องมือเจาะไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนสว่าน แต่ใช้คันชักคล้ายธนู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งไกว๋ (ก฿งฯไกวฯ)