หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋งเฮือ
อักษรล้านนา
ก฿งฯเริอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กงเรือ]
ความหมาย

น.กระดูกงู - ไม้หรือเหล็กรูปโค้งทอดวางยาวตลอดลำเรือตั้งเป็นกงเรือ เสมือนเป็นแกนของเรือ; ดูกเฮือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งเฮือ (ก฿งฯเริอฯอ)