หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก๋งเฮง
อักษรล้านนา
ก฿งฯเฮงฯ
เทียบอักษรไทย
[กงเฮง]
ความหมาย

น.เสื้อกุยเฮงแบบจีน เป็นเสื้อคอกลมผ่าอก ใช้กระดุมหรือเชือกเพื่อยึดช่วงอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งเฮง (ก฿งฯเฮงฯ)