หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋งเก๋ง
อักษรล้านนา
ก฿งฯเกงฯ
เทียบอักษรไทย
[กงเกง]
ความหมาย

น.โทเทก - ของเล่นเด็ก ทำด้วยท่อนไม้ไผ่ ๒ อัน เจาะรูสอดแผ่นไม้สำหรับเหยียบ สูงบ้าง ต่ำบ้าง ตามความถนัด เวลาเล่นอาจจะใช้วิ่งแข่งกัน หรือเอื้อมเอาสิ่งของในที่สูง เป็นต้น. โก๊ะก๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งเก๋ง (ก฿งฯเกงฯ)