หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก๋งหาง
อักษรล้านนา
ก฿งฯหางฯ
เทียบอักษรไทย
[กงหาง]
ความหมาย

น.ซองหางสำหรับยึดหลังอานม้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก๋งหาง (ก฿งฯหางฯ)